Waar creativiteit, leren en didactiek elkaar ontmoeten

de LEERSTUDIO richt zicht op het raakvlak van creativiteit, leren en didactiek. Meer specifiek richt ik me op de ontwikkeling van creërend vermogen en het creatief proces als onderdeel van het leer- en veranderproces. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Wat is er nodig om het creatieve vermogen van één iemand of een team aan te spreken en te ontwikkelen? Wat vraagt dat van de inrichting en vorm van het leren? Hoe ontwikkel je een leeromgeving in die uitdaagt tot innovatieve oplossingen? Hoe creëer je als docent meer ruimte voor leren, creativiteit en innoveren?  

Hoe doe ik dat?

Drawing (1)

Creativiteit
Creativiteit, creatief denken of creërend vermogen is een belangrijke vaardigheid in ons dagelijks leven. We lopen regelmatig tegen situaties aan die om een creatieve oplossing vragen. Creativiteit zorgt ervoor dat we breed durven kijken, meerdere mogelijkheden bedenken, onderzoeken en juist niet voor het vertrouwde kiezen. Creativiteit in leerprocessen daagt de lerende uit om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, te experimenteren, onderzoeken, volgen wat boeit, fouten maken en daar van leren. Als docent kun je studenten op verschillende niveaus uitdagen om creatief te zijn.

Drawing (1)

Leren
Er zijn vele manieren waarop we kunnen leren. We leren iedere dag. We leren bewust, onbewust, formeel in een opleiding of informeel op de werkplek of thuis. Binnen het onderwijs neemt leren een centrale plek in. De vorm waarin we dat leren gieten verschilt en draagt in grote mate bij aan het leerrendement van de student. Hoe we als docent denken over leren heeft invloed op de manier waarop we leren vormgeven en begeleiden. Geloof je in ontwikkeling (growth mindset) of staat de intelligentie van een student vast (fixed mindset). Hoe ga je om met de verschillen tussen studenten en hoe creëer je als docent een leeromgeving waarin iedere student tot z'n recht komt? Hoe sluit je aan, daag je uit, geef je ruimte of steun?

Drawing (1)

Didactiek
De kunst en kunde van het lesgeven. Mogelijk al een achterhaald begrip, past 'les-geven' nog wel bij deze tijd? Of is het veel meer de taak van het onderwijs om krachtige leeromgevingen te creëren waarbinnen studenten zelf leerstof actief verwerken. Waarbij de docent een mentor en coach is. Als je als docent studenten de leerstof actief wilt laten verwerken, welke begeleiding en werkvormen kun je dan inzetten?