Wat doet de LEERSTUDIO?

de LEERSTUDIO richt zich op het creëren van ruimte voor creativiteit en innovatie binnen het onderwijs. Die ruimte kan op meerdere lagen of niveaus binnen het onderwijs aangebracht worden. Ten eerste in de lessen zelf, daar waar de docent direct aan het werk is met studenten. Vanuit een didactische basis onderzoeken we de mogelijkheden in gepersonaliseerd leren, activerende werkvormen, opdrachten en vormen van begeleiding die de student ruimte biedt eigenaar te worden van zijn eigen leren. Het start bij de mindset en visie van de docent. Vanuit de LEERSTUDIO train en begeleid ik docenten op het gebied van didactische vaardigheden, 21st century didactiek, de docent als coach en het begeleiden van creatieve (leer)processen.

Ten tweede bij de ontwikkeling van de onderwijseenheid. Vaak zijn kleine teams van docenten verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van het onderwijs in een onderwijseenheid. Hoe creëer je een leeromgeving die studenten uitdaagt creatief te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en met passie en plezier te werken? Hoe kun je anders kijken en denken over de vorm en inhoud van het onderwijs? Welke visie vormt daarbij de basis? En hoe vertaal je dat in een concreet leerprogramma? Vanuit de LEERSTUDIO begeleid ik docententeams bij de ontwikkeling van vernieuwende Onderwijseenheden.

Ten derde bij het vernieuwen van het curriculum van een opleiding. Bij het (her)ontwikkelen van een curriculum starten we vanuit een heldere visie en missie. Hoe krijgt de ontwikkeling van creativiteit en creërend vermogen van studenten een structurele plek in het totale programma? Vanuit de LEERSTUDIO adviseer ik curriculum commissies over de opbouw en structuur van een vernieuwend curriculum.

 

Drawing (1)

Advies

Samen met curriculum commissies kijk ik naar de opbouw en inhoud van het curriculum. Door middel van ontwerpsessies creëren we ruimte in het curriculum voor nieuwe vormen van onderwijs. We starten vanuit de visie op leren en vertalen deze naar een concreet curriculum.

Drawing (1)

Onderwijs ontwerpen

Het ontwerpen van onderwijs waar de visie op leren tot op het niveau van de lessen, opdrachten, werkvormen en toetsing wordt uitgewerkt. We bouwen hier aan learning spaces, ruimtes waarin leren plaats kan vinden.

Drawing (1)

Training & Coaching

Om creativiteit een geïntegreerde plek in het onderwijs te geven is de docent een essentiële schakel. Door middel van training en coaching begeleid ik docenten in het creëren en faciliteren van ruimte in het leerproces. De ontwikkeling van hun eigen mindset, creërend vermogen en begeleidingsvaardigheden staan daarin centraal. Ik ben als freelance trainer inzetbaar voor de uitvoering van onder meer BDB trajecten binnen het HBO. Op het gebied van 'de docent als coach' bied ik maatwerktrajecten aan.